Πιστοποιήσεις

Ποιότητα

Η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων  είναι μια εξαιρετικά λεπτή και επικίνδυνη διαδικασία που διεξάγεται μόνο σε εξειδικευμένες τράπεζες βλαστοκυττάρων. Αν τα βλαστοκύτταρα  δεν είναι σωστά διατηρημένα, θα μπορούσε η ζωή του ασθενούς να είναι σε κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν διεθνείς πιστοποιήσεις που εγγυώνται ότι τα κύτταρα είναι σωστά διατηρημένα σε αποστειρωμένο περιβάλλον.

 

Η Euromedics Swiss  εξασφαλίζει την κρυοσυντήρηση και τη χρηστικότητα των βλαστοκυττάρων στην περίπτωση της μεταμόσχευσης. Τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και βιολογικής ασφάλειας που προσφέρονται στα εργαστήριά μας ταιριάζει με τις κατάλληλες διαδικασίες αποθήκευσης, όπως απαιτείται από τα αυστηρά πρωτόκολλα που ακολουθούμε.

Πιστοποιήσεις

Fact-Netcord

Η NetCord (International NetCord Foundation) ιδρύθηκε το 1997 από την παγκόσμια ένωση τραπεζών ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Τα μέλη της επιδιώκουν να επιτύχουν υψηλότερη ποιότητα προϊόντων που πηγάζουν από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, να εξισορροπήσουν την παγκόσμια προσφορά και ζήτησή του και να  συμβάλλουν στην προώθηση των μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων ομφάλιου αίματος. Βασική της μέριμνα είναι η προώθηση της εργαστηριακής/κλινικής έρευνας και η συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού. Η FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) ιδρύθηκε το 1996 από τους δύο μητρικούς οργανισμούς της, την Αμερικανική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων Αίματος και Μυελού (ASBMT) και τη Διεθνή Εταιρεία Κυτταρικής Θεραπείας (ISCT). Στόχος της είναι η ανάπτυξη και προώθηση νέων κλινικών και εργαστηριακών μεθόδων κυτταρικής θεραπείας και αναγεννητικής ιατρικής, μέσω τόσο της εφαρμογής υψηλών εργαστηριακών προτύπων όσο και του προγράμματος εθελοντικής επιθεώρησης και διαπίστευσης των συμβαλλόμενων με την FACT, μονάδων.

Το πρόγραμμα Διαπίστευσης FACT-NetCord στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας της συλλογής, επεξεργασίας, ελέγχου, διανομής και διαχείρισης του αίματος και των παραγώγων του, καθώς επίσης αξιολογεί την ποιότητα των λειτουργικών συστημάτων εντός της μονάδας.

Έχοντας στόχο την βέλτιστη ποιότητα των υπηρεσιών μας, είμαστε στην διαδικασία απόκτησης αυτής της πιστοποίησης.

Αφορά τη:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

World Health Organization Good Manufacturing Practice

Μια Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (GMP) είναι μια παραγωγή προιόντος με δοκιμες που βοηθά να εξασφαλιστεί η ποιότητα του προϊόντος. Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (GMP) είναι το μέρος της διασφάλισης της ποιότητας το οποίο εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και όπως απαιτείται από την άδεια κυκλοφορίας.

Στην τράπεζα Euromedics Swiss, αυτή η διαπίστευση ισχύει για τις διαδικασίες που συνδέονται με τον ιστό του ομφάλιου λώρου.

Τα Γερμανικά Στάνταρντ που απαιτούνται για την Αδεια Λειτουργίας βασίζονται στις Αρχες του GMP.

Αφορά την :
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ISO 9001:2015

Το ΙSO 9001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, στο οποίο ένας οργανισμός πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια ένα προϊόν που ικανοποιεί τον πελάτη, τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις ενώ παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για συνεχή βελτίωση του συστήματος, τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον πελάτη, τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αφορά τη:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ